Hulp nodig? Bel +32 (0)494 12 15 29
media

Succesvol biologisch tuinieren : heb geduld en luister naar je tuin !

Halfweg februari voorbij.  De zon is eindelijk terug en moestuiniers worden ongeduldig.  Haast en spoed is zelden goed, ook in de tuin.  Vooral beginnende moestuiniers willen snel aan de slag wat veelal leidt tot ontgoochelende resultaten.

Een goed advies dus, dat wel,  maar luisteren en observeren vragen geduld, de dag van vandaag zeker geen evidentie.  Het gaat erom slechte gewoontes te wijzigen en enkele nieuwe eigen te maken.  Misschien makkelijker met deze tips :

1.       Ken uw tuin

-          Respect voor het ecologisch evenwicht tussen bodem, fauna en flora is onontbeerlijk. Leer uw tuin kennen, observeer. Geen enkele tuin is dezelfde.

Hou rekening met het klimaat, ligt de tuin in het zuiden of het noorden, is er tocht, woon je aan de kust of in de ardennen, allemaal factoren die plantkeuzes beïnvloeden.

-          Ken uw bodem : veel gewassen zijn echt wel kieskeurig wat de bodem betreft : zandgrond, kleigrond, zure bodem, alkalische bodem,…  Eenvoudig vast te stellen met een bodemonderzoek. Gelukkig kunnen alle bodems mits een goede verzorging vruchtbaar worden.  Aanbreng van (veel) organisch materiaal zorgt voor de vorming van humus. Op een bodem arm aan humus kunnen planten niet gezond opgroeien. Gebruik gesteentemeel (lava+, vulkamin, basalt) voor de aanbreng van mineralen, zeewiermeel en zeemineralen voor de sporenelementen. Zeeschelpenkalk werkt zacht en lang en  is onschadelijk voor de bodemorganismen.  Zware grond kan door gebruik van lavagruis luchtiger gemaakt worden en lichte grond zal vruchtbaarder worden door gebruik van kleimineralen.  Gebruik geen kunstmest of een kalkmeststof uit de handel : deze doden alle microbiologisch leven. Werk enkel met compost en natuurlijke organische meststoffen (meelwormenmest, gefermenteerde paarden- of kippenmest, luzerne,…) die de biologische cyclus van de planten respecteren.  De aanwezige mycorrhiza (in compost, wormencompost, compostthee) versterken de wortelontwikkeling en zorgen voor een goede weerstand tegen aantasting.

Hoe beter de structuur van de bodem, hoe gezonder planten kunnen opgroeien.

-          Kies de juiste standplaats voor struiken, bomen en planten.  Sommige planten verkiezen een zonnige, warm standplaats terwijl anderen een schaduwrijk plekje willen.  Te veel zon, te veel schaduw, tocht, het zijn allemaal factoren die de groei en bloei beïnvloeden.  Informeer je bij de aankoop van bomen, struiken en vaste planten.

 

2.       Respecteer het ritme van de natuur

Alles komt goed voor wie kan wachten. Te vroeg zaaien of planten geeft zelden bevredigende resultaten.  Alles op zijn tijd is de beste garantie voor een goede oogst.

3.       Verzorg je tuin met natuurlijke middelen

Soms zie je door het bos de bomen niet meer, zoveel soorten, merken en samenstellingen. Samengestelde meststoffen kun je herkennen aan de N-P-K.

N = stikstof. Stikstof is vnl. nodig voor de groei (o.a. in dierlijke mest, bloed- en hoornmeel).

P = fosfor. Fosfor zorgt voor een goede wortelontwikkeling (o.a. in beendermeel, stalmest).

K = Kalium. Kalium zorgt voor de bloei en de vruchtvorming (o.a. in vinasse, houtas, gesteentemelen).

Alle 3 zijn ze, naast mineralen en sporenelementen, nodig voor een gezonde groei.

Welke moet je gebruiken ?  Beperk je tot het gebruik van (veel) compost, bokashi, plantengier, gesteentemeel en enkelvoudige organische meststoffen. Gebruik er niet te veel van, ook voor natuurlijke meststoffen geldt : overdaad schaadt ! 

4.       Preventie zonder chemische middelen

Prima. Maar in realiteit niet altijd evident, vooral niet in de overschakelingsperiode van traditioneel naar biologisch. Soms moet er ingegrepen worden om de oogst te redden.

Plantengier wordt al generaties lang aangewend : de natuur ten dienste van de natuur ! Netel, smeerwortel, heermoes, varen,…  ieder kruid heeft zijn specifieke eigenschappen.

Zelf brouwen of kant- en klaar aankopen, aan u de keuze.

5.       Duurzaam tuinieren met lange termijnvisie

Composteer of fermenteer of nog beter : doe beide. Keukenresten, snoeiafval, grasmaaisel, bladeren, dierlijke mest,… gerecycleerd organisch afval is nuttig, goedkoop, natuurlijk en de beste manier om het humusgehalte in uw tuin te verhogen.  Goede compost en bokashi zijn niet zo moeilijk te maken. Ze zijn de perfecte bondgenoot om uw bodem blijvend te verrijken.

6.       Zorg voor biodiversiteit

Strakke, nette, afgelijnde tuintjes zijn niet echt ideale schuil- en verblijfplaatsen voor de natuurlijke vijanden van schadelijke insecten. Laat een paar plaatsjes in de tuin waar de natuur zijn gang kan gaan, laat de netels groeien, laat wat bladeren en snoeiafval op een hoop liggen, leg een takkenwal aan, plant een haag, zaai bijenbloemen, bouw een insectenhotel,… en last but not least : volg je intuïtie, heb geduld en tuinier met plezier !

 

  • Feb 17, 2018
  • Comments: 0
Comments: 0
No comments
Leave a Reply

Your email address cannot be published. Required fields are marked*